manyetik ekstansometere cihazı

MANYETİK EKSTANSOMETRE (MAGNETIC EXTENSOMETER)

Manyetik Ekstansometre ile düşey hareketin tespiti havalanı, baraj,  tünel, kazı, temel,  ve dolgularda kullanılmaktadır. Manyetik ekstansometre  uygulamasında öncelikle düşey hareketin gözlemleneceği alanın jeoteknik, mühendislik, özelliklerine göre projelendirme yapılır.  Manyetik probların yerleştirileceği derinlikler adetler ve okuma aralıkları belirlenir. Buna göre sondaj kuyusu açılır, kuyu içerisine boru etrafına spider magnetler yerleştirilir.  En alta kuyu dibinden yaklaşık yarım metre yukarıya datum (sabit magne) yerleştirilir. Kuyunun etrafına çimento-bentonit karışımından oluşan yumuşak grout enjeksiyonu yapılır. Enjeksiyonun prizini almasını takiben referans okuması yapılır.  Belirlenen periyotlarla da diğer okumalar yapılarak düşey hareket izlenir.

Stoktan teslim Manyetik ekstansometre cihazı için arayın. + 90 533 616 18 67

Datum ve spider magnet temin edilir.

Ekstansometre kuyusu inşaası ve okumaları yapılır.